Top

แนะนำวิทยาลัย

ดูวิดีโอทั้งหมด

ชาว สจล. ขอขอบพระคุณพี่เอ้ ศาสตราจารย์ ดร.สุชัชวีร์ สุวรรณสวัสดิ์

ชาว สจล. ขอขอบพระคุณพี่เอ้ ศาสตราจารย์ ด […]

พิธีพระราชทานปริญญาบัตร ปีการศึกษา 2562

ประกาศคณะกรรมการป้องกันและติดตามการแพร่ระบาดของโรค COVID-19 ฉบับที่ 25

เรื่อง แนวทางการปฏิบัติงานและการดำเนินการของสถาบัน หลังวันที่ 31 พฤษภาคม 2564

ขอเชิญนักศึกษา และบุคลากร สจล. ลงทะเบียนเข้ารับฉีดวัคซีน COVID-19 ฟรี

ตามที่สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบังได้รับการมอบหมายและจัดสรรวัคซีนจากรัฐบาลในการเป็นหน่วยให้บริการการฉีดวัคซีน Sinovac และ AstraZeneca

ชาว สจล. ขอขอบพระคุณพี่เอ้ ศาสตราจารย์ ดร.สุชัชวีร์ สุวรรณสวัสดิ์

ชาว สจล. ขอขอบพระคุณพี่เอ้ ศาสตราจารย์ ด […]

ประกาศการรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อระดับบัณฑิตศึกษา ปีการศึกษา 2/2564

ประกาศคณะกรรมการป้องกันและติดตามการแพร่ระบาดของโรค COVID-19 ฉบับที่ 25

เรื่อง แนวทางการปฏิบัติงานและการดำเนินการของสถาบัน หลังวันที่ 31 พฤษภาคม 2564

ขอเชิญนักศึกษา และบุคลากร สจล. ลงทะเบียนเข้ารับฉีดวัคซีน COVID-19 ฟรี

ตามที่สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบังได้รับการมอบหมายและจัดสรรวัคซีนจากรัฐบาลในการเป็นหน่วยให้บริการการฉีดวัคซีน Sinovac และ AstraZeneca

ปฐมนิเทศ Ph.D. รุ่น 1
ปฐมนิเทศ Ph.D. รุ่น 2
ปฐมนิเทศ Ph.D. รุ่น 3
กิจกรรมสงกรานต์
ร่วมพิธีวางเสาเข็ม ร.พ.
วิ่งมินิมาราธอน มวยไทย