Top
Image Alt

课程负责人

课程负责人

创新与工业管理专业的管理硕士课程

Asst. Prof. Dr. Samart Deephijarn
院长

Asst. Prof. Dr. Puris Sornsarut
讲师

Asst. Prof. Dr. Suwin Sleesongsom
讲师

创新与工业管理博士课程

Asst. Prof. Dr. Samart Deephijarn
院长

Asst. Prof. Dr. Puris Sornsarut
讲师

Asst. Prof. Dr. Suwin Sleesongsom
讲师