Top
Image Alt

2020 Activities

2020 Activities

กราบนมัสการพระเดชพระคุณเจ้าประคุณสมเด็จพระมหารัชมงคลมุนี

กิจกรรมคอนเสิร์ตการกุศล

โครงการกิจกรรมสัมพันธ์

โครงการอบรมการวิเคราะห์ข้อมูลการวิจัยด้วยโปรแกรม SPSS

งานถวายมุทิตาแด่พระเดชพระคุณเจ้าประคุณสมเด็จพระมหารัชมงคลมุนี

กิจกรรมปฐมนิเทศ นักศึกษาปริญญาเอก รุ่น 3

กิจกรรมปฐมนิเทศ นักศึกษาปริญญาเอก รุ่น 4

งานปฐมนิเทศ ระดับปริญญาตรี สจล

งานส่งมอบตู้ตรวจเชื้อความดันลบให้กับโรงพยาบาล 21 แห่ง

งานสถาปนา สจล 60 ปี

บรรยายพิเศษโดย พลเอก ยศนันท์ หร่ายเจริญ

 

บุคลากรเรียนภาษาจีน

ประชุมคณะอนุกรรมการคลองไทย

ประชุมและสำรวจพื้นที่ทำศูนย์ออแกนิค

พิธีพระราชทานปริญญาบัตร ปีการศึกษา 2562

 

พิธีวางศิลาฤกษ์อาคารโรงพยาบาลพระจองเกล้าเจ้าคุณทหาร

มอบเครื่องนวัตกรรมการตรวจโรค COVID-19 ที่จังหวัดระยอง

ศึกษาดูงานที่จังหวัดเพชรบูรณ์

ศึกษาดูงานที่จังหวัดภูเก็ต

 

ให้เพื่อสร้างโรงพยาบาลพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหาร