Top
Image Alt

2022 Activities

2022 Activities

กราบนมัสการพระเดชพระคุณเจ้าประคุณสมเด็จมหารัชมงคลมุนี

การขนย้ายตู้ตรวจเชื้อของโรค COVID-19 ความดันลบ

การประชุมผลิตภัณฑ์กาแฟต้านโรค COVID-19

การประดิษฐ์หุ่นซ้อมมวยไทย

กิจกรรมเทศการตรุษจีนของวิทยาลัย

โครงการอบรมพัฒนาสมรรถนะการเขียนผลงานวิชาการสำหรับตีพิมพ์เผยแพร่

งานปฐมนิเทศออนไลน์ ปริญญาโท-เอก วันที่ 16 มกราคม 2564

ประเพณีรดน้ำขอพรเนื่องในวันสงกรานต์ สจล

เยี่ยมชมที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย

เยี่ยมชมโรงงานผลิตรถยนต์ไฟฟ้า

ศึกษาดูงานจังหวัดน่านและเชียงใหม่

ศึกษาดูงาน บริษัท ไทย ทาซากิ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด

ศึกษาดูงานรถไฟฟ้าที่สิทยาลัยเทคโนโลยีไทย-ไต้หวัน

ศึกษาดูงานระบบรถไฟ

ศึกษาดูงานเรือไฟฟ้าที่ตลาดน้ำเหล่าตั๊กลัก